مقبره بی نام و نشانی در پارک حسین  گمیشان که قدیمی تر ها آن را متعلق به یک غریبه ای می دانند که در زمان رضا شاه مظلومانه شهید می شود و امروز اهالی  او را صاحب کرامت می دانند. SOYNSAHYD03

به گزارش ساحل گمیشان ،  در ورودی شهر گمیش تپه جنب ایستگاه مینی بوسرانی در  محوطه پارک حسین شهید ،  مقبره ای دیده می شود که هیچ بقعه و بارگاهی ندارد و مردم محل آن را متعلق به مرد غریبه ای می دانند که به دست مامورین رضاخانی (حکومت پهلوی اول) مظلومانه شهید شده است .

گفته می شود: سالمندان گمیشان که ناظر این مظلومیت بودند حکایت می کنند که در لحظه ی وقوع قتل، هوا به شدت طوفانی شد و همه جا را تاریکی فرا گرفت؛ 
مردم ترکمن این مقبره را با عنوان ثوئین شهید مستجاب الدعوه می دانند و مورد احترام اهالی است .
بر طبق یه رسم قدیمی بانوان ترکمن  بعد از چهلم زایمانشان کودکانشان را بر مزار ثوئین شهید یا همان حسین شهید می برند و به اصطلاح ترکمن می گویند" شونگ چیله سی نی سانگا بردیم" 

و به اصطلاح برای عاقبت به خیری کودکانشان دعای خیر می کنند و از شهید می خواهند در حق فرزندشان دعا کند.

نکته مورد توجه دیگر آنکه مادرانی که در زمان قدیم نوزادان خود را به هر دلیلی از دست می دادند در جوار همین مقبره دفن می کردند.

امروزه در محل این قبرستان قدیمی پارکی با نام حسین شهید ساخته شده است و مزار دو شهید گمنام غواص دست بسته نیز در محل همین پارک می باشد 

این مطلب  صرفا طبق شنیده های خبرنگار ما از اهالی محل تنظیم شده و صحت و سقم و سندیت آن مورد بررسی ما قرار نگرفته است .

SOYNSAHYD01SOYNSAHYD02

نمای بیرونی پارک حسین شهید

SOYNSAHYD05