پارک بانوان گمیشان ساعتی پیش با حضور نورقلی پور نماینده مردم غرب استان در مجلس افتتاح شد.xx3

به گزارش ساحل گمیشان ، اولین پارک بانوان شهرستان گمیشان ساعتی پیش با حضور رامین نورقلی پور نماینده مردم غرب استان در مجلس ومسئول امور بانوان استان و فرماندار و شهردار گمیش تپه افتتاح شد.

کار ساخت پارک بانوان گمیشان در تاریخ 30 اسفند 1395 با اعتبار 350 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی آغازشد .

xx1

xx2

xx3