مردم شریف سیمین شهر با حضور در راهیسمایی 22 بهمن همزمان با سراسر کشور سالگرد پبروزی انقلاب را جشن گرفتند.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13