کارکنان شهرداری گمیش تپه به همراه جمعی از مسئولین ادارات با پاکسازی حریم جاده ورودی گمیشان ، شهر را برای استقبال از نوروز آماده کردند.p01

 به گزارش ساحل گمیشان ، کارکنان شهرداری گمیشان به همراه مسئولین اداره کمیته امداد، فرمانداری و آب و فاضلاب شهری با پاکسازی حریم جاده ورودی شهر از زباله ها گمیشان را آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی کردند.

p06

p07

p01

p02

p03

p04

p05

p08

p09