001

مراسم بزگداشت یادواره 600 شهید اهل سنت استان گلستان تا دقایقی دیگر در اق قلا برگزار میشود.

 002

 

003

 

004

 

005

 

008

 

010

 

015

 

017

 

020

 

024

 

023

 

012

 

016