004

فرماندار اق قلا گفت با برگزاری یادواره شهدای اهل سنت که مانند همه اقوام  جانانه از کشور دفاع کردند به دنیا ثابت کردیم پشتیبان رهبر و کشوریم.

به گزارش خبرنگارساحل گمیشان ؛ ضمیر فرماندار اق قلا در مراسم بزرگداشت شهدای اهل سنت استان گفت : ایران اسلامی نماد وحدت و همدلی مسلمانان در جهان است و جوانان اهل سنت ایران اسلامی در کنار دیگر اقوام از همه هستی و جان شیرین خود گذشتند و امنیت امروز را ساختند.

وی افزود : ما موظفیم همواره یاد شهدا را گرامی بداریم و ادامه دهنده راه شهدا باشیم .

فرماندار اق قلا ادامه داد : با  برگزاری مراسم کنگره شهدا و بزرگدات یادشان دنیا خواهد فهمید ما تمام قد در مقابل بدخواهان ایستاده ایم و راه و آرمانمان همان راه و آرمان شکوهمند شهداست.

فرماندار اق قلا با اشاره به این مطلب که ۶۰۰شهید استان گلستان از جوانان غیور اهل سنت هسنتد افزود : با  برگزاری یادواره شهدا و اجلاسیه به همه بدخواخان دنیا اعلام میکنیم ما همواره پشتیبان نظام و رهبری هستیم.