دریای خزر که توسط چهار رودخانه یا گروه‌های رودخانه‌ای تغذیه می‌شود دارای منابع غنی نفت و گاز است.1523149

دریای خزر که توسط چهار رودخانه یا گروه‌های رودخانه‌ای تغذیه می‌شود دارای منابع غنی نفت و گاز است. اغلب بیان شده است که خزر به واسطه هیدروکربن‌های نفت و گاز و همچنین توسط رودخانه ولگا که پساب‌های اراضی مرکزی صنعتی روسیه را در شمال خزر تخلیه می‌کند از آلودگی بالایی برخوردار است. اما طبق تحقیقات انجام شده آمار‌ها حاکی از آن است که وجود مقادیر بالای جیوه بر اثر ورود پسماند کارخانه‌ها و تصفیه کم فاضلاب و کشاورزی متراکم بویژه برنج تاثیر نامطلوبی بر اکوسیستم آب‌های شیرین گذاشته است که نتیجه آن مرگ و میر پستانداران دریایی و جانداران آبزی و در نهایت کاهش صید سالیانه ماهی توسط صیادان است.