آبشار شادان که نام دیگرش آبشار هفت طبقه است، در ۷ کیلومتری جنوب شهرستان کردکوی در دل جنگلهای بکر و طبیعی دامنه کوه البرز قرار دارد. ارتفاع آبشار در حدود ۴۰ متر است که آب در شکست های زیبا در هفت نقطه آن منظره ای زیبا را ایجاد کرده است.001

به گزارش ساحل گمیشان به نقل از راهنمای سفر من آبشار شادان که نام دیگرش آبشار هفت طبقه است، در ۷ کیلومتری جنوب شهرستان کردکوی در دل جنگلهای بکر و طبیعی دامنه کوه البرز قرار دارد.

2016-08-16-19-44-13h

برای رفتن به آبشار معمولا از مسیر داو (دو آب) که محل تلاقی دو رودخانه است حرکت می کنند که در این مکان تابلوی مشخصات درازنو هم نصب شده است که می تواند راهنمای خوبی باشد. مسیر سمت راست به یال درازنو منتهی می شد و مسیر سمت چپ به آبشار هفت طبقه. مسیر دارای شیبی ملایم است و حدود دو ساعت طول می کشد تا به آبشار برسید.2016-08-16-23-07-14

شایان ذکر است که طناب برای این مسیر لازم است که البته از قبل طنابی توسط گروههای قبلی نصب شده است.  مسیر برگشت طولانی تر و لی با شیب ملایمتر است. در طول مسیر از عرض سه رودخانه باید عبور کنی که فقط رودخانه وسطی که آب آبشار را هم تامین می کند عبور کردن سخت است.o;"tempFileForShare>

در طول مسیر از مکان های غول سنگ، تیل سر، توسکا چشمه و سپس جاده طرح جنگل عبور می کنید. در این مکان ۲ آبشار وجود دارد که آبشار جنوبی کوچکتر و خروشانتر است. برای رسیدن به آبشار در حدود ۱ ساعت پیاده روی لازم است.2016-08-16-19-51-18

از میدان مفتح ببه سمت کردکوی راهی شوید. تقریبا بعد از  ۱۵ دقیقه به حاشیه رودخانه می رسید که باید مسیرتان را از آنجا شروع کنید. پس از عبور از رودخانه تقریبا در مسیری هموارکه پاکوب مشخصی دارد، می رسید. جنگلی با شکوه  و زیبا با درختان بلند. صدای رودخانه تقریبا در تمام مسیر به وضوح شنیده میشود چه زمانی که همسطح آن حرکت می کنید و چه زمانیکه رودخانه در زیر پا قرار می گیرد.2016-08-16-19-50-30

 

ده دقیقه بعد به محلی موسوم( به دو آب) به زبان محلی (دِ اُو ) می رسید.  در این مکان که حدود ۴۹۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار داشت ، دو جریان آب ازدو جهت  مختلف با هم برخورد می کنند. مسیر سمت راست به یال درازنو منتهی می شود و سمت چپ به آبشار هفت طبقه .

 در مسیر درازنو چشمه ای قرار دارد با نام محلی (غم هامِن) : (مکان همواری که حزن انگیز است. ) بومیان منطقه ادعا می کنند ، مکانی که این چشمه در آن جریان دارد غریب و حزن آلود است .و به همین خاطر این نام را برایش انتخاب کرده اند.

2016-08-16-19-46-17

در گذشه کنار این ۲ رودخانه چند آرام وجود داشته که گوسفند داران هر شب به نوبت  مسیری ۲ ساعته را در تاریکی برای شب نشینی و دید و بازدید از هم   طی می کردند.

مسیر سمت چپ را  ادامه دهید در طول راه چشمه های زیادی وجود دارد. حدود۱۰ دقیقه بعد به چشمه (تیل سره)