همايش علمي پژوهشی ظرفيت سازي سپاه نينوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در استان در دانشگاه آزاد علي آباد كتول برگزار شد.3q

 به گزارش ساحل گمیشان در این همایش از  سه نفر از توليد كنندگان برتر اقتصاد مقاومتي شهرستان گميشان با نامهای رحيم بردي دهقان ، بهروز مرادي و عبدالخالق گري نژاد و پژوهش گر بسيجي بسيج سازندگي عبدالرحمان خداشناس تجلیل شد.

بررسی آثار مخرب اسراف در جامعه و ضرورت استفاده از کالاهای ایرانی و نقش آن در کاهش معزل بیکاری و اشتغال جوانان ، بخش هایی از برنامه های این مراسم بود.

1q

2q

3q

4q

5q

6q

7q

8q

9q

10q

13q