ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ فرماندهی اﻧﺘﻆﺎمی شهرستان علی‌ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ گفت: ﺟﻮانی که در یک دورهمی شرکت کرده بود، جان خود را در درگیری از دست داد.thumb

ساحل گمیشان: ﺳﺮﻫﻨﮓ اﻟﻴﺎﺱ ﺗﺎﺯﻳﻜﻪ در گفت‌وگو با تسنیم درباره وقوع یک فقره قتل در این شهرستان اظهار داشت: درگیری در یک دورهمی چند جوان در شهرستان علی‌ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ سبب کشته شدن یک جوان شد.

وی افزود: ﺩﺭ این دورهمی، جوانان ﭘﺲ اﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ مشروب، هوشیاری خوﺩ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩه و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ فرماندهی اﻧﺘﻆﺎمی شهرستان علی‌ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ تصریح کرد: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﺭﮔﻴﺮی 3 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ مجروح و پس از ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ 110 در منزل موردنظر مجرﻭﺣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ علی ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ ﻣﻨﺘﻘﻞ شدند.

ﺗﺎﺯﻳﻜﻪ خاطرنشان کرد: یکی اﺯ اﻳﻦ مجرﻭﺣﺎﻥ ﺑﻪ علت ﺷﺪﺕ ﺟﺮاﺣﺎﺕ ﻓﻮﺕ کرد و در این دورهمی 5 ﻧﻔﺮ حضور داشتند که ﻗﺎﺗﻞ هم‌اکنون متواری است.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ فرماندهی اﻧﺘﻆﺎمی شهرستان علی‌ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ افزود: تحقیقات پلیس برای دستگیری افراد درگیر در این ماجرا ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ اﺩاﻣﻪ ﺩاﺭﺩ.