مردم شهرستان کلاله با حضور پرشور خود در مراسم تودیع فرماندار کلاله، برای وی سنگ تمام گذاشتند.مردم شهرستان کلاله با حضور پرشور خود در مراسم تودیع فرماندار کلاله، برای وی سنگ تمام گذاشتند.1544250

به گزارش ساحل گمیشان به نقل از کلاله خبر، همانطور که پیش بینی می شد، مردم قدرشناس شهرستان کلاله با حضور پرشور خود در مراسم تودیع نصرت برزگر فرماندار کلاله به نحوی جواب خدمات نزدیک به  4 سال این فرماندار را دادند.

حجت الاسلام رضا کشیری امام جمعه شهرستان کلاله در سخنرانی خود به کارآمدی نصرت برزگر اذعان کرد و گفت: در ابتدای روی کار آمدن این فرماندار نگران کم تجربگی وی بودیم ولی وی هوشیارانه و در برخی از موارد با تذکرهای ما، تمام مسائل را تحت کنترل خود قرار داد.

وی افزود: باید یادآور شویم که این فرماندار خدمات زیادی به این منطقه کرد و از ته دل می گویم که از وی راضی هستم و امیدوارم خداوند متعال نیز از این خدمتگزار راضی باشد.

آخوند دردی پور نیز یکی از سخنرانان مراسم تودیع و معارفه فرماندارن شهرستان کلاله با بیان اینکه در مراسم تودیع و معارفه 8 فرماندار کلاله حضور داشته ام، اظهار داشت: 8 فرماندار نتوانستند پروژه فاز دوم بیمارستان کلاله را به اتمام برسانند؛ ولی برزگر این پروژه را شروع و به اتمام رساند.

درهمین راستا جمشید نجاری مجری توانای برنامه با تعریف خاطره ای از تلاش های فرماندار کلاله برای بیمارستان کلاله، آه از نهاد مردم برخاست تا جایی که اشک از چشمان برخی لبریز شد.

نجاری گفت: در زمان جمع اوری کمک های مردمی برای تکمیل بیمارستان کلاله، ساعت 1 بامداد در یکی از روستاهای شهرستان کلاله بودیم که تماسی با فرماندار کلاله گرفته شد که باعث شکه شدنش گردید.

در راه برگشت بودیم که برزگر از مریضی ناگهانی همسرش خبر داد، به خانه رسیدم و تماسی با فرماندار کلاله گرفتم و جویای حال همسرش شدم که برزگر از بیمارستان بودنش خبر داد، بله این فرماندار جوان فرزندش را از دست داد.

نصرت برزگر فرماندار کلاله نیز در سخنرانی خود از زحمات خیرین شهرستان کلاله تشکر کرد و به بوسیدن دست یک نفر اقرار کرد.

برزگر گفت: در مدت خدمتم تنها و تنها دست خیر همیشه همراه حاج یحیی روحی را به پاس تلاش ها و همراهی ها بوسیدم.

اما طهماسبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان که از حضور پرشور مردم به پاس خدمات فرماندارش خوشحال بود، از بکارگیری این فرماندار در سمت های دیگر استانی خبر داد.

در انتهای برنامه مردم شهرستان کلاله با حضور بر روی سن، با اهدای هدایایی از خدمات این فرماندار تشکر کردند و لباس ترکمنی و سیستانی بر تن برزگر کردند.

پس از مراسم محمد حمیدی فرماندار جدید شهرستان کلاله و فرماندار سابق، با حضور در گلزار شهدا با شهدای شهرستان کلاله تجدید میثاق کردند.

در انتهای نیز به پاس تلاش های فرماندار سابق برای شناساندن اسب اصیل ترکمن و ثبت جهانی این اسب، یک کره اسب اصیل ترکمن به این فرماندار اهدا شد.

kalalekhabar_ir_1.jpg

kalalekhabar_ir_10.jpg

kalalekhabar_ir_11.jpg

kalalekhabar_ir_12.jpg

kalalekhabar_ir_13.jpg

kalalekhabar_ir_14.jpg

kalalekhabar_ir_15.jpg

kalalekhabar_ir_16.jpg

kalalekhabar_ir_17.jpg

kalalekhabar_ir_18.jpg

kalalekhabar_ir_19.jpg

kalalekhabar_ir_2.jpg

kalalekhabar_ir_20.jpg

kalalekhabar_ir_21.jpg

kalalekhabar_ir_22.jpg

kalalekhabar_ir_23.jpg

kalalekhabar_ir_24.jpg

kalalekhabar_ir_25.jpg

kalalekhabar_ir_26.jpg

kalalekhabar_ir_27.jpg

kalalekhabar_ir_28.jpg

kalalekhabar_ir_29.jpg

kalalekhabar_ir_3.jpg

kalalekhabar_ir_30.jpg

kalalekhabar_ir_31.jpg

kalalekhabar_ir_32.jpg

kalalekhabar_ir_33.jpg

kalalekhabar_ir_34.jpg

kalalekhabar_ir_35.jpg

kalalekhabar_ir_36.jpg

kalalekhabar_ir_37.jpg

kalalekhabar_ir_38.jpg

kalalekhabar_ir_39.jpg

kalalekhabar_ir_4.jpg

kalalekhabar_ir_40.jpg

kalalekhabar_ir_41.jpg

kalalekhabar_ir_42.jpg

kalalekhabar_ir_43.jpg

kalalekhabar_ir_44.jpg

kalalekhabar_ir_45.jpg

kalalekhabar_ir_46.jpg

kalalekhabar_ir_47.jpg

kalalekhabar_ir_48.jpg

kalalekhabar_ir_49.jpg

kalalekhabar_ir_5.jpg

kalalekhabar_ir_50.jpg

kalalekhabar_ir_51.jpg

kalalekhabar_ir_52.jpg

kalalekhabar_ir_53.jpg

kalalekhabar_ir_54.jpg

kalalekhabar_ir_55.jpg

kalalekhabar_ir_56.jpg

kalalekhabar_ir_57.jpg

kalalekhabar_ir_58.jpg

kalalekhabar_ir_59.jpg

kalalekhabar_ir_6.jpg

kalalekhabar_ir_60.jpg

kalalekhabar_ir_61.jpg

kalalekhabar_ir_62.jpg

kalalekhabar_ir_63.jpg

kalalekhabar_ir_64.jpg

kalalekhabar_ir_65.jpg

kalalekhabar_ir_66.jpg

kalalekhabar_ir_67.jpg

kalalekhabar_ir_68.jpg

kalalekhabar_ir_69.jpg

kalalekhabar_ir_7.jpg

kalalekhabar_ir_70.jpg

kalalekhabar_ir_71.jpg

kalalekhabar_ir_72.jpg

kalalekhabar_ir_73.jpg

kalalekhabar_ir_74.jpg

kalalekhabar_ir_75.jpg

kalalekhabar_ir_76.jpg

kalalekhabar_ir_77.jpg

kalalekhabar_ir_78.jpg

kalalekhabar_ir_8.jpg

kalalekhabar_ir_9.jpg

انتهای پیام/