13961209000827 Test_PhotoH معاون وزير ورزش و جوانان گفت: درخواست من این است که نهادهای اداری استان برون‌سپاری کار را با تشکل‌های جوانان انجام دهند که هم استعداد و توان آن وجود دارد و هم حمایت وزارت کشور در این عرصه دیده شده است.

به گزارش ساحل گمیشان به نقل از خبرگزاری فارس، محمدمهدی تندگویان عصر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گلستان اظهار کرد: موضوع جوانان مختص وزارت ورزش و جوانان نیست بلکه مرتبط با همه دستگاه ها است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ما با یک چهارم جمعیت کشور در ارتباطیم که باید برای آنها تصمیم بگیریم.

تندگویان گفت: همه ما امروز حداقل یک جوان در منازل خود داریم و درخواست من این است که جلسات ساماندهی امور جوانان با مدل نگرش جدید و با دغدغه تشکیل شود.

وی اضافه کرد: ما در این سال ها از جوانان غافل شدیم و چه شده که برای اعطای مدیریت به جوان اعتماد نمی‌کنیم.

 معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: اتفاقات اجتماعی نشان می‌دهد ما از جمعیت جوان کشور غافل شدیم و باید امروز به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

تندگویان بیان کرد: درخواست من این است که نهادهای اداری استان برون‌سپاری کار را با تشکل‌های جوانان انجام دهند که هم استعداد و توان آن وجود دارد و هم حمایت وزارت کشور در این عرصه دیده شده است.

وی اضافه کرد: در بسیاری از استان‌ها، در موضوع کارآفرینی و فعالیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی اقدامات را تشکل‌های مردم نهاد انجام می‌دهند و تقاضای جدی من از ادارات این است که در حوزه برون‌سپاری از این مجموعه‌ها استفاده کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به خانه‌های جوان، تصریح کرد: این مراکز برای حضور جوانان برای انجام امور جوانان کشور است و مدیریت آن به خود جوانان سپرده شده است و نیاز است مدیران استانی نگاه ویژه‌ای به این خانه‌ها داشته باشند.

تندگویان گفت: وزارت ورزش و جوانان از طرح‌های اشتغال جوانان حمایت خواهد کرد و تقاضای ما این است که مدیران کل ورزش و جوانان با جدیت در این عرصه وارد شوند و تشکل‌های پشس صف مجوز را به سمت اشتغالزایی سوق دهند.

وی تاکید کرد: در حوزه آمار باید آماری را ارائه دهیم که چه کاری می‌خواهیم برای مردم انجام دهیم و کارهای انجام شده برای مردم جزئی از وظیفه ما است و این آمارهای عملکرد انجام شده را در اصل قبل ندارم و اگر روزی به اینجا رسیدیم که در هر بخش چه میزان بدهی خدمت به مردم داریم، آن روز موفق خواهیم بود و باید نسبت به مطالبات مردمی پاسخگو باشیم.