یادواره شهید روستای قلعه توماجلر زنده یاد  عبدالله پرموز به همت پایگاه شهید مطهری روستا برگزار شد.22

 

17

18

19

20

23

22

21

آرشیو

روز : ماه : سال :