001ظهرامروز مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی در روستای خواجه نفس با حضور پرشور مردم و برخی از مسئولین برگزار شد.

002

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

012

00

آرشیو

روز : ماه : سال :