18کودکان گمیشانی به مناسبت گرامیداشت هفته ملی کودک آرزوهای خود را به تصویر کشیدند و سرود دسته جمعی خواندند و پای قصه های کودکانه نشستند.

 به گزارش ساحل گمیشان ،مراسم بزرگداشت هفته ملی کودک با حضور 40 نفر از بچه ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان برگزار شد.

در این برنامه کانون انیمیشن ماهی رنگین کمان را به نمایش گذاشت و کودکان بعد از اتمام فیلم در موردش گفت وگو کردند.

در ادامه به معرفی کتاب کودک برگزار شد ، سپس  کودکان یک صدا سرود ای ایران را خواندند و آرزوهای خود را به تصویر کشیدند و ایستگاه نقاشی بر پا کردند

10

11

 

001

14

15

002

16

 

18 

 

آرشیو

روز : ماه : سال :