000222فرماندار گمیشان در دومین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان اظهار داشت: روستای چارقلی شهرستان روستای پایلوت در شهرستان بعنوان روستای بدون بیکار است.

  به گزارش ساحل گمیشان ؛ امیرشیر توماج اقتصاد مقاومتی را تاکید مقام معظم رهبری و مهمترین سیاست دولت برشمرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یک اصل، هدف موثر و ترسیم کننده آینده کشور است.

وی اضافه کرد: نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نشان از درایت ، دوراندیشی و آینده نگری رهبر فرزانه نظام است.

توماج در ادامه با بیان ویژگی های روستای چارقلی شهرستان اذعان داشت: دریا بزرگترین نعمتی است که در شهرستان وجود دارد و با فعال کردن گردشگری ساحلی و پروژه های آبزی پروری می توان زمینه ساز رونق اقتصادی شد.

وی افزود: شرکت تعاونی ساحلی چارقلی با 700 نفر عضو می تواند زمینه ساز توسعه، رونق و ایجاد اشتغال در مناطق باشد.

فرماندار گمیشان در پایان گفت: انتخاب روستای بدون بیکار با توجه به ظرفیت منطقه فرصت مناسبی است تا بتوان به خوبی پروژه اقتصادی و اشتغالزایی را انجام داد.

  

روستای چارقلی شهرستان روستای پایلوت در شهرستان بعنوان روستای بدون بیکار است

روستای چارقلی شهرستان روستای پایلوت در شهرستان بعنوان روستای بدون بیکار است

آرشیو

روز : ماه : سال :