sahele6pgفرماندار گمیشان گفت: حمایت از کشاورزان باعث رونق اقتصادی و برکت در کل جامعه است و یک راهکار مهم در جهت افزایش اشتغال در جامعه محسوب می شود.

به گزارش ساحل گمیشان  امیر شیر توماج فرماندار گمیشان در جلسه شورای کشاورزی شهرستان گفت:اگر بخش کشاورزی و کشاورزان جامعه حمایت شوند ، علاوه بر کشاورزان کل جامعه از برکت رونق کشاورزی بهره مند می شوند.

وی  با با بیان اینکه 67 هزار هکتار زمین قابل کشت در گمیشان وجود دارد افزود: این حجم از زمینهای کشاورزی اگر به صورت اصولی  و بهینه زیر کشت رود هم باعث رشد اقتصادی و برکت در گمیشان میشود  هم سهم قابل توجهی در اشتغال جوانان خواهد داشت.

 

sahel5

توماج درر بخش دیگری از سخنان خود به طرح  زهکشی اراضی شمال گمیشان اشاره کرد و گفت در مرحله اول 10 هزار هکتار از اراضی شمال گمیشان با هدف کاهش شوری خاک و افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی زهکشی می شود وتا تاکنون 19 کیلومتر کانال اصلی و 30 کیلومتر کانال فرعی در قالب این طرح زهکش اجرا شده است.

آرشیو

روز : ماه : سال :