سازمان مردم نهاد در حمایت از بیماران خاص و سرطانی با عنوان لبخند امید شکوفه های گمیشان فعالیت خواهد کرد.3q

به گزارش ساحل گمیشان ، امیر شیر توماج فرماندار گمبشان در مراسم افتتاح اولین سازمان مردمنهاد حمایت از بیماران سرطانی و لاعلاج گفت: وجود این سازمان در گمیشان یک ضرورت مهم بود و این فرصت را ایجاد میکند تا همه مردم دست در دست هم بتوانند بیماران نیازمند را حمایت کنند.

2q

 

6q

5q

4q

7q

ا

آرشیو

روز : ماه : سال :