کودکان روستای دهنه گمیشان به یاد شعارنویسی نوجوانان و جوانان دوران انقلاب شعارهای انقلاب  کردند.7a

به گزارش ساحل گمیشان ، به مناسیت دهه فجر و با همت کمیته کودک و نوجوان گمیشان که امسال به اداره کتابخانه های گمیشان محول شده است،کودکان روستای دهنه بر روی بنر دیوار شعارهای انقلابی نوشتند.

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

آرشیو

روز : ماه : سال :