عبدالباسط پنق مقام سوم کشوری در رشته حفظ کل قرآن کریم در  پنجمین دوره مسابقات حفظ و قرائت و مفاهیم ویژه روحانیون و طلاب اهل سنت کشور دراستان بوشهر را از آن خود کرد.zz1

 به گزارش ساحل گمیشان ، عبدالباسط پنق روحانی اهل سنت سیمین شهری و جوانان فعال بسیجی سیمین شهر موفق شد در رشته حفظ کل قرآن در پنجمین دوره مسابقات حفظ و قرائت و مفاهیم ویژه روحانیون و طلاب اهل سنت کشور که  دراستان بوشهر برگزار شد مقام سوم کشوری را کسب کند.

شهردار سیمین شهر با حضور در منزل این قاری قرآن کسی این مقام را به وی تبریک و از او تجلیل کرد .

zz1

zz2

zz3

آرشیو

روز : ماه : سال :