مسئولین شهرستان گمیشان به مناسبت روز مادر با حضور در منازل مادران شهدا از آنها تجلیل کردند.qw9

 به گزارش ساحل گمیشان ، مهدی کمال غریبی معاون فرماندار گمیشان و صالح ایری شهردار گمیش تپه در دیدارهای جداگانه به همراه برخی مسئولین با مادران شهید عبدالعزیز مامی زاده و جمال الدین کر دیدار کردند و پای درد دلها و حرف های مادرانه آنها نشستند.

qw13

qw5

qw6

qw9

 

 

آرشیو

روز : ماه : سال :