گردشگران نوروزی با اقامت در خانه های قدیمی گمیش تپه زندگی در منازل نیاکان  خود را تجربه کردند.q15

 به گزارش ساحل گمیشان ، گردشگران نوروزی با انتخاب  اقامت گاههای سنتی گمیشان ، سفری به یادماندنی ، خاطره انگیز و متفاوتی را برای خود خلق کردند.

 خانه های چوبی  با قدمت بالای 100 سال و ایوانهای سراسری و پذیرایی با غذاهای محلی در ظروف قدیمی همراه  با آرامشی عمیق و احساسی متفاوت  باعث استقبال گردشگران از این اقامتگاهها بود.

q1

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8

q9

q10

q11

q12

q14

q15

q16

آرشیو

روز : ماه : سال :