پل تاریخی و زیبای سیمین شهر متعلق به زمان جنگ جهانی دوم از آثار بسیار ارزشمند تاریخی در سیمین شهر بود که متاسفانه بین سالهای 83 تا 84 به جای حفظ و نگهداری به طور کامل تخریب شد.222

 به گزارش ساحل گمیشان ، پل زیبا و کهن سیمین شهر ساخته دست آلمانها متعلق به زمان جنگ جهانی دوم همچون نگینی درخشان در مرکز سیمین شهر جای داشت .

متاسفانه این پل تاریخی در دوره دوم شوراهای سیمین شهر بین سالهای 83 تا 84 با نظر مسئولین آن زمان به جای بازسازی و تلاش برای حفظ این سازه تاریخی تخریب شد.

در حال حاظر خانه های قدیمی ارزشمندی در سیمین شهر وجود دارد که یا به طور کامل تخریب شده اند و یا در حال نابودی و پیوستن به سرنوشت این پل تاریخی هستند ..

بیایید از تکرار این واقعه تلخ جلوگیری کنیم و به همین سادگی آثار فاخری که قرن ها در طول تاریخ حفظ شده اند و  جلوه گر تمدن بزرگ ایران زمین هستند را به آسانی از دست ندهیم .

222

آرشیو

روز : ماه : سال :