سواحل زيباي روستاي چارقلي تنها ساحل شني  با امنيت بالا و زيبايي  كم نظير آماده پذيرايي از مسافران نوروزي است.IMG 2560

گلفشانهاي قارنيارق و نفتيليجه با طبيعت بكر و ويژه درگميشان علاقه مندان پديده هاي طبيعي را به خود فرا مي خوانند.g9

به گزارش حبرنگارساحل گميشان، گلفشان "قارنیارق" در شرق گمیشان، "نفتلیجه" در شمال شرق گمیشان و "اینچه" در کنار تالاب اینچه برون گلفشانهای معروف استان گلستان هستند و همگی با خروج گاز، آب حاوی کلرید سدیم و موادنفتی آروماتیکی فعال هستند.

گلفشان دریایی گمیشانGel-feshan4smallkjiupopop