گلفشانهاي قارنيارق و نفتيليجه با طبيعت بكر و ويژه درگميشان علاقه مندان پديده هاي طبيعي را به خود فرا مي خوانند.g9

به گزارش ساحل گميشان، گلفشانهاي گميشان علي رغم زيبايي و جاذبه هاي فراواني كه به لحاظ گردشگري ، علمي و خواص درماني كه دارند به دليل ناشناخته ماندن و نداشتن زير ساختهاي لازم جهت جذب گردشگر مغفول مانده اند و از اين سرمايه بي نظير خدادادي تا به امروز كمترين بهره برداري صورت گرفته است.

دو گلفشان "قارنیارق" در شرق گمیشان، "نفتلیجه" در شمال شرق گمیشان دو چشمه جوشان گل آلود و دوست داشتني هستند كه ديدار روي گردشگران را به انتظار نشسته اند.

مسير رسيدن به گلفشان قارنيارق سهل الوصول تر مي باشد و خوشبختانه در نوروز امسال با احداث سه كيلومتر جاده بين مزارع از روستاي سقرتپه و ايجاد تابلو راهنما و  سرويس هاي بهداشتي در اين مكان ، براي اولين بار شاهد حضور گردشگراني از نقاط مختلف كشورمان بود.

 ولي هنوز تا رسيدن به آنچه مطلوب است فرسنگ ها فاصله داريم

گلفشان نفتيليجه در شمال گميشان ، در حال حاضر راه دسترسي آن مشكل است و فقط با تراكتور مي توان رفت آنهم در صورت مساعد بودن هوا

علت نام گذاری آن به قارنیارق به این علت است که در گویش ترکمنی قارن به معنی شکم و یارق به معنی پاره است، این گل فشان به شکم پاره و یا جایی که شکم زمین شکافته و پاره گشته معروف است.
 
گل فشان قار نیارق به شکل یک برجستگی حلقوی ( مخروط گل فشان ) به قطر بیرونی حداکثر700 متر است و یک فروافتادگی در داخل این حلقه به عمق تقریبی10-15 متر وجود دارد که دریاچه  گل فشان را در گذشته تشکیل می داده است

آدرس گلفشان قارنيارق:

ازطرف گميشان ميدان شهيد فهميده جاده قلعه جيق بعد از روستاي آلتين تخماق

از طرف آق قلا بعد از روستاي سقرتپه سه راه گميشان به طرف گميشان نرسيده به روستاي آلتين تخماق

آدرس گلفشان نفتيليجه :

شمال گميشان،  جاده ميگو از طرف محيط باني به سمت شرق

حضور گردشگران در نوروز 95 در گلفشان قارنيارق

g4

g8

4g

تصاويري از حضور گردشگران در گلفشان نفتيليجه

g9

g10

g12

اقدامات انجام شده در نوروز امسال جهت رفاه حال گردشگران/نصب تابلو راهنماي مسافرين به سمت گلفشان قارنيارق  توسط دهيار سقرتپه

1g

احداث سه كيلومتر جاده بين مزارع از روستاي سقرتپه تا گلفشان قارنيارق

g1.jpg00

g2.jpg00