mirzaali

امام جمعه اق قلا گفت امروز دیگر نوبت ماست تا در راه شهدا قدم های بزرگتری برداریم.

به گزارش خبرنگار ساحل گمیشان ؛ آخوند میرزاعلی امام جمعه آق قلا در مراسم بزرگداشت۶۰۰شهید اهل سنت استان گلستان گفت : همه ما امروز موظفیم راه شهدا را ادامه دهیم.

وی افزود : حفظ اتحاد شیعه و سنی بزرگترین خدمتی است که ما امروز در جهت حفظ کشور و عزت باید در راه آن تلاش کنیم.

میرزاعلی ادامه داد : با عنایت خداوند و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری دشمنان اسلام تا امروز نتوانستند اتحاد ما را خدشه دار کنند و باید همواره هوشیار باشیم و این نعمت را حفظ کنیم.

امام جمعه اق قلا در ادامه گفت : حفظ اتحاد و همدلی هم در روایات اسلامی تاکید شده و هم بزرگان ترکمن همچون مختومقلی در اشعار خود بر حفظ اتحاد تاکید میکند و صراحتا میگوید تا ان زمانی عزت  دارید که متحد باشید و جلو نفوذ بدخواهان بایستید