با پایان یافتن قانون بند "و" ماده 80 (تخفیف بیمه کارگران برای کارفرمایان) و عدم جایگزینی قانونی حمایتی از کارگران در دولت، امنیت شغلی کارگران بیش از پیش به خطر افتاده است.golestanema31

 به گزارش ساحل گميشان به نقل از پاسرو؛ برخی اخبار واصله از شرکت های ثبت شده در گرگان حکایت از قوانینی در اداره کار دارد که درست زمان جریمه کارفرمایان خودشان را نشان می دهند! جریمه های سنگینی که موجب می شود کارفرمایان بیش از پیش بر کارگران خود سخت بگیرند.

متأسفانه از سال 1396 قانون بند (و) ماده 80 (تخفیف بیمه کارگران برای کارفرمایان) که در دولت قبل به منظور امنیت شغلی کارگران برای بیمه شدن اجرایی شده بود تمام شده است و قرار بود که قانون ماده 71 جایگزین آن شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
از آنجایی که وضعیت اشتغال در استان گلستان بشدت نگران کننده است با پایان یافتن قانون بند (و) ماده 80، امنیت شغلی کارگران گلستانی بشدت به خطر افتاده است.
در خصوص وضعیت بد کارگران همین بس که برخی از کارگران شهرک صنعتی آق قلا می گویند در پایان سال 96 بجای حقوق اسفند و عیدی، یک چک دوماهه دریافت کرده اند و در صورت اعتراض اخراج خواهند شد.
ترس از بیکاری باعث شده کارگرانی که نگران روزی زن و فرزند خود هستند در قبال دیرکرد حقوق، اضافه کاری بدون حقوق و ی حتی عدم واریز بیمه سکوت کنند و چیزی نگویند و آوردن نام خود در رسانه ها امتناع ورزند.
پایان یافتن قانون بند "و" ماده 80 باعث شده در حال حاضر کارفرمایان کسی را بیمه نکنند تا تکلیف ماده 71 قانون کار مشخص شود.
در این شرایط کارفرمایان یا کسی را بیمه نمیکنند یا اگر هم بیمه کنند هزینه بیمه را از خود کارگر دریافت می کنند که باعث ایجاد نا امنی شغلی در بین کارگران استان شده است.
انتهای پیام/