IMG09292997
توانمندسازی و تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام )ره) یکی از اهداف سازمانی است و در اولویت‌های برنامه‌های امسال قرار دارد.

با پایان یافتن قانون بند "و" ماده 80 (تخفیف بیمه کارگران برای کارفرمایان) و عدم جایگزینی قانونی حمایتی از کارگران در دولت، امنیت شغلی کارگران بیش از پیش به خطر افتاده است.golestanema31

downloadنقش شهدا فرا زمانی و فراگیر است و زمان و بشریت در تصرف شهداست.

imagesلاریجانی گفت: در حال حاضر مهترین شرط برای ایجاد منطقه ازاد در یک منطقه این است که امکان صادرات در انجا مهیا باشد و من معتقدم منطقه ازاد باعث رونق گلستان می شود.

Golestanema1سردار صادقی گفت: مردم استان گلستان از همان روزهای اولیه مبارزه با اسکتبار به صحنه امدند وشهدای زیادی به انقلاب تقدیم کردند با تقدیم دها شهید مدافع حرم ثابت کردند باب شهادت همچنان در استان گشوده است.