001بانوان گمیشانی در کمپ های هوروری  با هنر زیبای سوزن دوزی تحفه ای ارزشمند برای سوغات گردشگران نوروزی آماده میکنند.

 به گزارش ساحل گمیشان، بانوان هنرمند گمیشانی در آلاچیق های سنتی ترکمن کمپ های نوروزی  با خلق صنایع دستی زیبا  یادگاری های بسیار نفیسی برای سوغات گردشگران آماده میکنند.

رومیزی ، کیف ، تابلوها کوچک و دهها یادگاری ارزشمند که در این آلاچییق ها به گردشگران عرضه میشود یکی از بهترین و نفیس ترین سوغات شهرهای شمالی کشور است که نمونه آن در کمتر شهری یافت می شود.

002

003

004

005

آرشیو

روز : ماه : سال :