جمعی ازهنرمندان وتولیدکنندگان صنایع دستی وکارشناس اموربانوان فرمانداری گمیشان ازاقامتگاه سنتی "اسحاق ومرضیه"واقع درشهرگمیش تپه دبدن کذدند.

به گزارش ساحل گمیشان، جمعی ازهنرمندان وتولیدکنندگان صنایع دستی وکارشناس اموربانوان فرمانداری گمیشان ازاقامتگاه سنتی "اسحاق ومرضیه"واقع درشهرگمیش تپه دیدن کردند.

این بازدید به مناسبت گرامیداشت روزجهانی وهفته صنایع دستی بود  در این دیدار نشستی با اسحاق حمایتی مدیر اقامتگاه سنتی باهدف ایجاد ویترین نمایشگاه صنایع دستی وتقویت رشته های وابسته به صنایع دستی برگزار شد.

z1

z2

z3

z4

z5

 

z6

آرشیو

روز : ماه : سال :