سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: کودک دو ساله ای در جنگل قرق بر اثر سقوط درخت فوت کرد.

به گزارش ساحل گمیشان ، علیرضا کمال غریبی اظهار کرد: صبح جمعه یک درخت در جنگل قرق بر روی یک خانواده ترکمن سقوط می کند.

وی ادامه داد: کودک خانواده به نام «امیرحسین قریشی» که دو سال داشت در این حادثه به شدت مجروح می شود.

کمال غریبی با بیان این که اورژانس این کودک را به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) علی آبادکتول منتقل کرد، افزود: اما کودک بر اثر شدت جراحات فوت شده بود و در بیمارستان کار احیاء انجام می شود که نتیجه ای نداشت.

منبع: مهر

آرشیو

روز : ماه : سال :