دادستان شهرستان گميشان گفت: كساني كه  كه  به كار زشت قاچاق مواد مخدر مشغولند نهايتا زندگي چند خانواده را به تباهي مي كشند ولي قاچاقچيان ماهيان خاوياري به 80 ميليون ايراني و نسل هاي آينده جفا مي كنند.GNBARZADA02

آرشیو

روز : ماه : سال :