جلسه قائم مقام وزیر کشور با احزاب اصلاح طلب کرمانشاه با تنش همراه بود.Golestanema2
به گزارش ساحل گمیشان به نقل ازگلستان ما، بخشی از سفر مقیمی، قائم مقام وزیر کشور به کرمانشاه با برنامه های غیر علنی و البته تنش همراه بود.
در این جلسه برخی از احزاب اصلاح طلب از جمله دبیر حزب اراده ملت در حضور مقیمی از استاندار کرمانشاه انتقاد کرده و خواستار تغییر در مدیریت ارشد استان شدند.
استاندار کرمانشاه نیز در یک افشا گری بی سابقه خطاب به منتقدین از احزاب اصلاحات گفت: شما از من خواسته ای داشتید و چون اجابت نکردم امروز انتقاد می کنید. شما با "مرصادنیوز" هم دست هستید!
مقیمی نیز که شاهد بروز این تنش ها در جلسه بود با حمایت از عملکرد مدیریت استان از او به عنوان مدیری توانمند تقدیر کرد.