اگر می‌خواهید بدانید به کدام دهک درآمدی تعلق دارید، جای خودتان را در این نمودار مشخص کنید.Golestanema30

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت تمامی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری می‌کند، گفت: 70 درصد از بهای تضمینی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تا پایان مهر سال جاری پرداخت می شود.
Golestanema23

ظهره وند با بیان اینکه در مذاکرات هسته ای سابق قرار نبود که امتیاز زیادی به دشمن داده شود، گفت: متاسفانه در تیم مذاکره کننده هسته ای شاهد نوعی وادادگی دیپلماسی هستیم و به همین دلیل است که نتوانستیم در مذاکرات به آن نقطه مطلوب برسیم.959745

نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی از عمق اقیانوس‌ها نفت استخراج می‌شود یعنی برای استخراج نفت در تالاب‌ها نیازی به خشکاندن هور وجود ندارد.959740