عکس قدیمی و زیبا از کودکان روستای قره کیله گمیشان را  تقدیم نگاهتان می کنیم .

0247