با رای اعضای شورای اسلامی شهرهای گُمیش تپه و بندرترکمن هیات رییسه جدید این نهاد برای یکسال آینده مشخص شد.

به گزارش ساحل گمیشان ، در رای گیری شورای شهر بندرترکمن، محمدصدیق کر به رییس، فریدون کلته معاون و عبدالله میرابی به عنوان خزانه دار انتخاب شد.
در شهر گمیش تپه مرکز شهرستان گُمیشان نیز نازمحمد دیه جی به عنوان رییس شورا انتخاب و احمد قره نژاد نائب رییس و سمیه کر خزانه دار است.
تایماز ایری، علی پورقاز، تاج محمد قزل، محمد صدیق کر، عبدالله میرایی، رحمت الله خوجه و فریدون کلته اعضای شورای اسلامی شهر بندرترکمن در غرب گلستان را تشکیل می دهند.
همچنین نازمحمد دیه جی، امید نازتواقی، احمد قره نژاد، مسعود خدایوردی و سمیه کر اعضای شورای شهر گُمیش تپه در شمال غرب استان هستند.
بافت غالب جمعیتی این شهرها هموطنان ترکمن هستند.