پشم محصولی طبیعی که می تواند منبع درآمد باشد به هدر می رود.

تصویری از جوانان گمیش تپه در دهه 50 تقدیم نگاهنان می شود.

به بهانه روز خبرنگار از دل پردرد کوزه گرانی یشنویم که حتی از کوزه شکسته های خودشان هم لبی تر نکرده اند یک عمر همه را دیدند و دیده ها به رویشان باز نشد.

سالانه دو هزار و ۵۰۰ نفر در گلستان به بیماران سرطانی افزوده می شوند و پزشکان، تغذیه نامناسب، کم تحرکی، فشارهای روانی و مصرف دخانیات را عامل اصلی ابتلا به این بیماری می دانند.

با رای اعضای شورای اسلامی شهرهای گُمیش تپه و بندرترکمن هیات رییسه جدید این نهاد برای یکسال آینده مشخص شد.