photo 2019 02 02 11 53 06

جدیدترین قسمت از مجموعه انیمیشن ترامپت با موضوع بمباران یمن منتشر شد.

شاید قابل تصور نباشد جوانانی همچون جوانان شهرستان گلوگاه با گذشتن از جان خود، برق را به خانه‌های ما آورده و روشنایی را به ما ارزانی می‌دارند.

خودرونیسان حامل میگو درجاده خواجه نفس به گمیشان چپ کرد.

زیر مجموعه ها