اداره ارشاد گمیشان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر ، نمایشگاه کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس گمیشان برگزارکرد .e1

به گزارش ساحل گمیشان ، اداره فرهنگ و ارشاد گمیشان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، نمایشگاه کتاب در مدارس بیگ زاده وبنت الهدی صدر و دبیرستان امام خمینی گمیشان برگزار شد.

e1

e2

e3

e4

e5

e6